EN | PL | DE | FR | NO | PT
SPIS UCHODZCOW POLSKICH PRZEBYWAJACYCH NA TERENACH AFRYKI WSCHODNIEJ I RHODESII · Zbiory Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

SPIS UCHODZCOW POLSKICH PRZEBYWAJACYCH NA TERENACH AFRYKI WSCHODNIEJ I RHODESII

Dublin Core

Title

SPIS UCHODZCOW POLSKICH PRZEBYWAJACYCH NA TERENACH AFRYKI WSCHODNIEJ I RHODESII

Description

[Rejestr uzupełniający do publikacji książkowej: M. Pacholak, Zabrali nam Polskę! Materiały źródłowe z lat 1942-1950 dotyczące losów polskich dzieci w Ugandzie (w świetle zasobów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie), Wrocław 2019; poniższy wykaz zawiera: imię, nazwisko, rok urodzenia i miejsce osiedlenia (skierowania) około 18685 osób (mężczyzn, kobiet i dzieci); pisownia oryginalna, litery bez polskich znaków diakrytycznych, [-] oznacza informacje uzupełnione lub ich brak].

Creator

Marian Pacholak

Date

2019

Format

PDF

Embed

Copy the code below into your web page